Breaking News

Angle | কোণ

September 01, 2022
Angle | কোণঃ জ্যামিতিত কোন বুলি কলে দুটি ৰশ্মিৰ মিলনস্থলক বুজায় অৰ্থাৎ ৰশ্মি দুটি এটি শীৰ্ষবিন্দুত মিলিত হয়। দুটি ৰশ্মিৰ মা...