Breaking News

Competitive Exam MCQ Test-05 Sub: EVS

September 25, 2022
অসম টেট, প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু চৰকাৰী চাকৰি পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি Assam TET, Competitive & Govt. Service Exam Preparation MCQ Test দিবলৈ তললৈ...

Competitive Exam MCQ Test-04 Sub: EVS

September 24, 2022
অসম টেট, প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু চৰকাৰী চাকৰি পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি Assam TET, Competitive & Govt. Service Exam Preparation MCQ Test দিবলৈ তললৈ...

Competitive Exam MCQ Test-03 Sub: EVS

September 23, 2022
অসম টেট, প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু চৰকাৰী চাকৰি পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি Assam TET, Competitive & Govt. Service Exam Preparation MCQ Test দিবলৈ তললৈ...

Competitive Exam MCQ Test-02 Sub: EVS

September 23, 2022
অসম টেট, প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু চৰকাৰী চাকৰি পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি Assam TET, Competitive & Govt. Service Exam Preparation MCQ Test দিবলৈ তললৈ...

Competitive Exam MCQ Test-01 Sub: EVS

September 18, 2022
অসম টেট, প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু চৰকাৰী চাকৰি পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি Assam TET, Competitive & Govt. Service Exam Preparation MCQ Test দিবলৈ তললৈ...

Angle | কোণ

September 01, 2022
Angle | কোণঃ জ্যামিতিত কোন বুলি কলে দুটি ৰশ্মিৰ মিলনস্থলক বুজায় অৰ্থাৎ ৰশ্মি দুটি এটি শীৰ্ষবিন্দুত মিলিত হয়। দুটি ৰশ্মিৰ মা...